IRG-België

Wij zijn een onderafdeling van IRG-Internationaal. Onze afdeling wordt geleid door Marc Houtman. Hij wordt bijgestaan door Diane Buyle als secretaresse.

Onze werking bestaat uit 2 vergaderingen per jaar welke plaats vinden op de laatste zaterdagen van Maart en September in het lokaal van de Aquariumclub "Minor Rupelvaartland" gelegen in de Schoolstraat, nr.24 te Klein-Willebroek. Wij starten om 13u30 en eind rond 17u.

Het internationaal clubblad wordt uit het duits vertaald voor onze eigen leden en de Nederlandse leden.

De vergaderingen bestaan uit een beurs, waarbij zelf gekweekte vissen worden aangeboden.
Als algemene onderwerpen komen volgende punten op de dagorde:

  • Verslag vorige vergadering
  • Kasverslag
  • Bespreking Internationaal congres
  • Kweekresultaten
  • Belangrijke data
  • De Regenboogvis
  • Website
  • Actueel

Na de pauze volgt een voordracht i.v.m. onze hobby.
Om te socialiseren volgt voor de geïnteresseerden een etentje aan een zeer democratisch prijsje.

Onze verhouding tot IRG als geheel bestaat erin dat we steeds met een grote delegatie deelnemen aan het jaarlijks congres dat beurtelings plaats vindt in Duitsland of een ander Europees land. België organiseerde tot nu toe 4x dit congres.

Uit onze groep werden heel wat artikels geleverd voor "De Regenboogvis". Heel wat foto's van Belgische IRG regenbogen werden gepubliceerd zowel in het tijdschrift als in gespecialiseerde boeken.

Onze website wordt geleid door Gunther Koolen. Onze leden kunnen hier zelf hun visbestand bijhouden en bekend maken.
Geïnteresseerden kunnen via de website contact nemen met de voorzitter voor lidmaatschap of algemene informatie, maar ook met de andere individuele leden.