Wat is IRG België?

IRG staat voor Internationaal Regenboogvissen Gezelschap. Reeds in 1926 werd de eerste regenboogvis naar Duitsland geïmporteerd, echter duurde het tot de jaren zeventig vooraleer dit nog eens gebeurde. Maar pas in de jaren tachtig werden de regenboogvissen echt populair. Jammer genoeg bleek al snel dat de vele nieuwe geïmporteerde soorten op korte termijn weer verdwenen. Het werd dus hoog tijd voor een gestructureerde groep van regenboogvisliefhebbers zodat deze prachtige vissen niet meer verloren zouden gaan in Europa. En zo werd in 1986 in Wuppertal, Duitsland, het IRG geboren. Tot de stichters van het IRG behoorden maar liefst drie Belgen.

Wat zijn regenboogvissen?

Regenboogvissen is de verzamelnaam van populaire zoetwatervissen uit Australië, Papoea-Nieuw-Guinea en Irian Jaya. Ze komen in alle kleuren van de regenboog voor, waaraan ze dan ook hun naam te danken hebben. Binnen de familie van regenbogen, Melanotaeniidae genaamd, zijn er zeven erkende geslachten: Cairnsichthys, Chilatherina, Glossolepis, Iriatherina, Melanotaenia, Pelangia en Rhadinocentrus. In deze zeven geslachten zijn de 72 door de wetenschap erkende regenboogvissen onderverdeeld, waarbij de Melanotaenia de grootste groep vissen vertegenwoordigd. Naast de Melanotaeniidae is er ook nog een tweede groep zoetwatervissen uit dezelfde regio die zeer geliefd zijn onder de leden van het IRG, namelijk de Pseudomugilidae, ook wel in de volksmond Blauwoogjes genoemd. Tot deze familie behoren drie geslachten: Pseudomugil, Kiunga en Scaturiginichthys die samen 18 soorten omvatten. Er worden echter nog steeds nieuwe, onbekende regenboogvissen en blauwoogjes gevonden in de regio, en dus is het zeer waarschijnlijk dat in de komende jaren deze getallen zullen uitbreiden. Een compleet overzicht vindt u op Adrian Tappin's Home of the Rainbowfish.

naar boven naar boven

Pseudomugil signifer - (c) Bernd Jung
Pseudomugil signifer - © 2007 Bernd Jung

Het doel van het IRG?

Eén van de belangrijkste doelen van het IRG is het verzorgen, kweken en verspreiden van de prachtige regenboogvissen. Alle leden worden dan ook aangemoedigd om te kweken met deze prachtige vissen en anderen te overtuigen ook regenbogen te houden. Nieuw geïmporteerde soorten zijn ook vaak het eerst bij IRG-leden te verkrijgen, omdat zij hiervoor de moeite doen om dit te realiseren en ermee verder te kweken. Vele regenboogvissen zijn ook bedreigd in hun natuurlijke omgeving en daarom hebben het IRG en zijn leden ook de taak van bescherming op zich genomen. Dit in een poging om te voorkomen dat bepaalde vissen van deze aardbol verdwijnen.

naar boven naar boven

Regenboogvis magazine

Het belangrijkste contactmedium van het IRG is het magazine "De Regenboogvis" (Regenbogenfisch) dat ieder kwartaal wordt uitgegeven. IRG België neemt de taak op zich om de interessante en vaak belangrijke artikelen te vertalen naar het Nederlands. Via dit magazine kunnen leden vragen stellen, opmerkingen maken, bevindingen delen, enz. Ook worden de kweekverslagen gepubliceerd, zodat men een duidelijk beeld krijgt van waar welke regenboogvissen te vinden zijn.

naar boven naar boven

Lidmaatschap?

Als lid krijgt u dus het Regenboogvis magazine thuis gestuurd en kan u op die manier in contact komen met vele andere regenboogvisliefhebbers. Jaarlijks wordt er ook een grote internationale jaarvergadering georganiseerd voor onze leden. Ook kan je via het IRG literatuur aangaande regenboogvissen bekomen. Het is wel zo dat de meeste literatuur Engelstalig is. Dit is voor velen tegenwoordig niet meer zo'n probleem, maar voor eventuele vragen kan u altijd terecht bij de leden.

Een jaarlijks lidmaatschap bij IRG België kost 30 euro.

Lid worden kan u door dit eenvoudig formulier in te vullen. Uw gegevens komen dan bij Marc Houtman, onze voorzitter, terecht en hij zal u dan verder helpen. En dan kunnen we u hopelijk binnenkort welkom heten bij het IRG.

naar boven naar boven

Melanotaenia boesemani - (c) Joël Félix
Melanotaenia boesemani - © Joël Félix